EN 112DRON SOM EXPERTS EN ASSESSORÍA, CONSULTORIA I FORMACIÓ EN DRONS

Els serveis integrals que oferim estan entessos de tal manera que són dirigits tant a les empreses del sector públic com privat.
El nostre objectiu és la seva tranquil·litat.

about-112dron-img1

seguretat integral

home-img7-112dron

CONSULTORÍA

OFERIM ASSESSORAMENT A L’ADMINISTRACIÓ I A LES EMPRESES

Som professionals amb una dilatada experiència en diferents sectors: dret, mobilitat, formació, prevenció, seguretat & emergències, que vam decidir ajuntar-nos per a oferir a la societat solucions relacionades amb les noves tecnologies aplicades als drons.

El nostre objectiu és poder formar a pilots i operadors de drons en prevenció, seguretat i emergències, així com assessorar a les organitzacions públiques i privades, dels passos a seguir per a que puguin dotar-se de la millor tecnologia i puguin oferir la millor qualitat en els seus serveis.

FORMACIÓ

APORTAR ELS CONEIXEMENTS NECESSARIS PER A L’UTILIZACIÓ DE LA TECNOLOGIA DRON

El nostre objectiu és poder formar a pilots i operadors de drons en prevenció, seguretat i emergències.

Els alumnes que finalitzen el nostre programa formatiu adquireixen uns coneixements i habilitats que li seran molt útils en el sector públic i/o privat.

Un dels nostre col·laboradors és el promotor i coordinador del curs de pilots i operadors de drons en seguretat i emergències que s’imparteix en la primera universitat del país, sent en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través de l’Escola de Prevenció en Seguretat Integral (EPSI).

home-img9-112dron
about-112dron-img1

SEGURETAT INTEGRAL

OFERIM SEGURETAT A LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

Estem per a prestar seguretat al sector públic i/o privat, des del cel. Oferim les solucions a tots aquells dubtes que puguin sorgir i gestionem tots el processos d’implementació de la tecnologia dron en la seva activitat, bé per a prevenir, prestar un servei de seguretat física i jurídica.